Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 12/3/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13962MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 12/10/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13963MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 12/17/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13964MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 12/24/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13965MA Koinonia Meeting