Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 9/3/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13949MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/10/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13950MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/17/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13951MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/24/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13952MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 10/1/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13953MA Koinonia Meeting