Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 7/1/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13992MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/8/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13993MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/15/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13994MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/22/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13995MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/29/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13996MA Koinonia Meeting