Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 8/5/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13997MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 8/12/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13998MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 8/19/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13999MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 8/26/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14000MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/2/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14001MA Koinonia Meeting