Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 9/2/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14001MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/9/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14002MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/16/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14003MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/23/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14004MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 9/30/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14005MA Koinonia Meeting