Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 7/27/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14048MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 8/3/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14049MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 8/10/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14050MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 8/17/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14051MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 8/24/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14052MA Koinonia Meeting