Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 6/29/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14044MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/6/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14045MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/13/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14046MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/20/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14047MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 7/27/2016 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=14048MA Koinonia Meeting