Blue Mountain Collegehttp://www.bmc.eduBlue Mountain Collegeen-usMA Koinonia Meeting - 12/24/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13965MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 12/31/2014 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13966MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 1/7/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13967MA Koinonia MeetingMA Koinonia Meeting - 1/14/2015 12:30 PMhttp://www.bmc.edu/CalendarDetail.asp?id=13968MA Koinonia Meeting